1997 issue 2

Back

Volume 13, issue 2

Article

Podstawy leczenia schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie