1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Wpływ leków przeciwdepresyjnych działających na wychwyt i uwalnianie serotoniny na transport choliny w erytrocytach

Andrzej Bidziński1, Stanisław Mrozek1
1. Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 1, 71-75