1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Uwagi o roli leków psychotropowych wpływających na układ serotoninergiczny w leczeniu schizofrenii

Jerzy Samochowiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie