1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Serotonina a działanie leków psychotropowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie