1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Rola serotoniny w patomechanizmie chorób psychicznych oraz w działaniu leków psychotropowych

Wojciech Kostowski1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie