1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Antagoniści receptorów 5HT3 W lecznictwie psychiatrycznym

Krystyna Sobucka1, Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie