1997 issue 1

Back

Volume 13, issue 1

Article

Analiza częstości i przyczyn przerywania kuracji fluoksetyną i fluwoksaminą w grupie chorych leczonych w warunkach szpitalnych

Maria Beręsewicz1, Iwona Koszewska1, Łukasz Święcicki1, Antoni Kalinowski1, Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 1, 57-70