1996 issue 4

Back

Volume 12, issue 4

Article

Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa poprzez stosowanie kwasu foliowego

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 4, 75-79