1996 issue 4

Back

Volume 12, issue 4

Article

Ograniczenia w stosowaniu neuroleptyków w schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie