1996 issue 4

Back

Volume 12, issue 4

Article

Ograniczenia stosowania leków psychotropowych w okresie ciąży i karmienia piersią

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 4, 21-51