1996 issue 1

Back

Volume 12, issue 1

Article

Nauczanie racjonalnej farmakoterapii i podstaw gospodarki lekiem w świetle własnych doświadczeń

Sławój Kucharski1
1. Zakład Nauki o Leku AM w Poznaniu