1996 issue 1

Back

Volume 12, issue 1

Article

Gromadzenie oraz identyfikacja kosztów poniesionych na opiekę medyczną wiążących się wyłącznie z leczeniem farmakologicznym

Richard J.M. Phillips1
1. Kierownik Działu Ekonomii Zdrowia, Pfizer (Wielka Brytania)