1996 issue 1

Back

Volume 12, issue 1

Article

Badanie kosztów leczenia schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie