Archives

1996, volume 12, issue 1

Article

Porównanie liczby i czasu hospitalizacji chorych na schizofrenię paranoidalną o przewlekłym przebiegu leczonych neuroleptykami w postaci doustnej i w formie depot

Małgorzata Rzewuska, Krystyna Sobucka, Beata Zaczeniuk-Zaremba, Małgorzata Luks, Agnieszka Ziołkowska
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 1, 46-56

The aim of the study was to compare number and time of rehospitalization chronic schizophrenic patients received standard and long-acting depot neuroleptic. Administration of depot neuroleptics reduced significantly number of relapse (about 50%) and time of the hospitalization (58% to 75%) in comparison to orally treatment patients. It concerns each of one investigation depot neuroleptic.