1995 issue 2-3

Back

Volume 11, issue 2-3

Article

Ocena wybranych metod biologicznych w terapii osób agresywnych

Andrzej Czernikiewicz1, Bartosz Łoza1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 51-55

Abstract

Thirty schizophrenics with aggressive behavior were treated using three different sedative strategies in every 10-subjects subgroup: intramuscular injections of: zuclopentixol acetate, haloperidol, and chloropromazine. The sedative strategy with zuclopentixol acetate (clopixol acuphase – Lundbeck TM) was the most effective, i.e. the most sedative treatment, the most antipsychotic treatment, and the less side-effective one.