1995 issue 2-3

Back

Volume 11, issue 2-3

Article

Alprazolam w leczeniu lęku uogólnionego z towarzyszącymi objawami depresyjnymi (badanie wstępne)

Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3,31-42

Abstract

In 27 patients in GAD with concominant depressive symptoms the authors evaluated (using HAMD, MADRES and HARS) the effect or 4 weeks therapy with alprazolam (Xanax). Anxiolitical effect or alprazolam manifested during l week therapy by a small dose and was parallel to antidepressive influence.