1995 issue 1

Back

Volume 11, issue 1

Article

Ocena kliniczna moklobemidu (preparat Aurorix) w terapii depresji (wyniki badań wieloośrodkowych)

Stanisław Pużyński1, Janusz Rybakowski1, Małgorzata Dąbkowska1, Maria Beręsewicz1, Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna IPN w Warszawie; Klinika Psychiatryczna AM w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 1, 49-60