1995 issue 1

Back

Volume 11, issue 1

Article

Czynniki związane ze skutecznością moklobemidu w depresji endogennej w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej

Małgorzata Dąbkowska1, Janusz Rybakowski1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 1, 61-64