2020 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Niefarmakologiczne metody leczenia padaczki

Bartosz Osuch1, Piotr Maciejak1,2
1. Department of Neurochemistry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
2. Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (4), 313–326
Data publikacji: 08-02-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.11.002
Słowa kluczowe: padaczka lekooporna, chirurgia padaczki, metody neurostymulacyjne, dieta ketogenna

Streszczenie

Cel. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie aktualnej wiedzy na temat dostępnych niefarmakologicznych metod leczenia padaczki. Prawidłowe rozpoznanie pacjentów z padaczką lekooporną jest kluczowe dla optymalizacji dalszej terapii.

Przegląd piśmiennictwa. W przypadku nieosiągnię­cia trwałej kontroli napadów z wykorzystaniem dwóch właściwie wybranych i odpowiednio stosowanych schematów farmakologicznego leczenia przeciwpadaczkowego, zalecane jest przeprowadzenie oceny umożliwiającej kwalifikację do zabiegu chirurgicznego. Ocenia się, czy istnieje możliwość usunięcia ogniska padaczkowego bez spowodowania deficytów czynnościowych (zabieg resekcyjny). Jeśli operacja resekcyjna nie jest możliwa do przeprowadzenia, można zastosować zabiegi chirurgii paliatywnej (zabiegi rozłączeniowe) oraz systemy neurostymulacyjne. U niektórych pacjentów istnieje także możliwość wprowadzenia diety ketogennej.

Wnioski. Utrzymanie zadowalającego efektu terapeutycznego z wykorzystaniem tylko jednej z powyższych metod, jest często trudne do osiągnięcia. W takiej sytuacji kompleksowe leczenie przeciwpadaczkowe opiera się na politerapii.

Adres do korespondencji:
Bartosz Osuch
Department of Neurochemistry
Institute of Psychiatry and Neurology
9 Sobieskiego Str., 02-957 Warsaw, Poland
e-mail: bartosz.osuch@op.pl