2020 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

COVID-19 u dwóch pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych interferonem beta

Karolina Kania1, Elżbieta Tokarz-Kupczyk1, Alicja Kalinowska-Łyszczarz2
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Neurology
2. Poznan University of Medical Sciences, Department of Neurology, Division of Neurochemistry and Neuropathology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (4), 327–334
Data publikacji: 08-02-2021
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.12.004
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, koronawirus SARS-CoV-2, COVID-19, interferony beta

Streszczenie

Wstęp. Leczenie stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM) w dobie pandemii COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) stawia przed lekarzami wiele pytań.

Opis przypadków. Przedstawiamy opisy dwóch przypadków pacjentek z SM leczonych interferonem beta-1b (INFβ-1b) oraz beta-1a (INFβ-1a), u których potwierdzono infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), u jednej pacjentki z łagodnym przebiegiem choroby, u drugiej – z asymptomatycznym. Żadna z pacjentek nie wymagała hospitalizacji.

Komentarz. W kontekście własnych doświadczeń klinicznych przedstawiamy krótki przegląd literatury medycznej na temat bezpieczeństwa immunoterapii SM w czasach COVID-19, a także opublikowane opisy przypadków pacjentów z SM i COVID-19, które nie wskazują na zwiększone ryzyko związane z rozpoznaniem SM ani z faktem przyjmowania terapii modyfikujących przebieg choroby, nawet jeśli skutkują immunosupresją.

Adres do korespondencji:
Alicja Kalinowska-Łyszczarz
Poznan University of Medical Sciences
Department of Neurology, Division of Neurochemistry
49 Przybyszewskiego Str., 60-355 Poznan, Poland
email: alicjakal@yahoo.com