2020 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Przewlekła leukopenia związana z przyjmowaniem lamotryginy. Opis kazuistyczny

Ewa Marciniszyn1, Zuzanna Sitarska1, Łukasz Święcicki1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 251-257
Data publikacji: 04-10-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.09.001
Słowa kluczowe: lamotrygina, leukopenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, granulocyty

Streszczenie

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, u której po podaniu lamotryginy wystąpiła wyraźna leukopenia (z graniczną neutropenią – liczba granulocytów wynosiła około 1500 na mm3, ale nie spadała do niższych wartości), pogłębiająca się przez okres około 4 lat. W tym czasie pacjentka nie odstawiła leku, przyjmowała nadal lamotryginę bez porozumienia z lekarzem psychiatrą, ponieważ była przekonana o korzystnym wpływie leku na nastrój. Po odstawieniu lamotryginy obraz krwi powrócił do normy w ciągu dwóch tygodni. Równocześnie stan psychiczny pacjentki uległ znacznemu pogorszeniu.

Adres do korespondencji:
Ewa Marciniszyn
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-950 Warszawa, Poland
email: ewa.marciniszyn@gmail.com