2020 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Poradnictwo genetyczne i farmakogenetyczne w psychiatrii

Joanna M. Pawlak1, Joanna W. Twarowska-Hauser2
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry; Department of Genetics in Psychiatry
2. Poznan University of Medical Sciences, Department of Genetics in Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 239-249
Data publikacji: 04-10-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.08.001
Słowa kluczowe: farmakogenetyka, testy, geny, poradnictwo

Streszczenie

Badania genetyczne w psychiatrii rozwijają się intensywnie od ponad 30 lat. Coraz większa jest świadomość społeczna roli genów w predyspozycji do choroby i ich znaczenia dla efektów leczenia. W systemach opieki zdrowotnej w świecie i Europie wprowadza się poradnictwo genetyczne w psychiatrii. Celem pracy było przedstawienie założeń poradnictwa genetycznego w psychiatrii, jego znaczenia dla pacjentów oraz zastosowania użytecznego dla klinicystów na obecnym etapie wiedzy. Omówiono etapy konsultacji genetycznej z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń psychicznych. Porady takie są rzadko realizowane w polskim systemie opieki psychiatrycznej, a dostęp do specjalistycznego szkolenia jest ograniczony. Wskazano możliwe do osiągnięcia korzyści dla pacjentów z zaadaptowania się do sytuacji wynikającej z istniejących obciążeń genetycznych, jak na przykład poprawa we współpracy z lekarzem w procesie leczenia. Na podstawie aktualnych stanowisk ekspertów omówiono testy farmakogenetyczne, których zastosowanie może być przydatne w praktyce klinicznej. Wykonuje się głownie badania polimorfizmów genów cytochromów CYP2D6, CYP2C19 oraz układu genów zgodności tkankowej HLA.

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Joanna Maria Pawlak
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: joanna.pawlak@gmail.com