2020 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

MDMA – nadzieje i obawy związane z zastosowaniem w terapii zaburzeń psychicznych

Kamil Kozera1, Lena Cichoń1, Krzysztof M. Wilczyński1, Małgorzata Janas-Kozik1
1. Medical University of Silesia, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Chair of Psychiatry and Psychotherapy, Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy John Paul II Pediatric Centre in Sosnowiec Sp. z o.o.
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 187-204
Data publikacji: 06-11-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.10.002
Słowa kluczowe: MDMA, autyzm, uzależnienia, psychoterapia, PTSD, lęk społeczny

Streszczenie

MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina) jest substancją psychoaktywną zaliczaną do środków halucynogennych. MDMA, działając przez liczne układy neuroprzekaźnikowe, redukuje lęk, zwiększa empatię, poczucie jedności z innymi ludźmi, wyostrza zmysły, a także intensyfikuje przeżywanie emocji. Rozważa się wykorzystanie terapii wspomaganej MDMA w leczeniu niektórych chorób psychicznych, na przykład w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD), fobii społecznej (SAD) u osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ASD) czy w terapii uzależnienia od alkoholu. Rekreacyjne stosowanie środków typu ecstasy może mieć liczne, zagrażające życiu i zdrowiu skutki. Jednakże badania dotyczące podawania MDMA w warunkach klinicznych wydają się wstępnie potwierdzać bezpieczeństwo procedury stosowania substancji w kontrolowanych warunkach medycznych.

Celem pracy jest przegląd dotychczasowych badań nad wykorzystaniem MDMA w terapii wspomnianych zaburzeń psychicznych. W pierwszej części pracy skupiono się na przedstawieniu badań nad psychoterapią wspomaganą MDMA. W drugiej podsumowano pojawiające się w aktualnym dyskursie klinicznym nadzieje i obawy związane z zastosowaniem terapii wspomaganej MDMA.

Wydaje się, że zastosowanie MDMA w leczeniu tych zaburzeń wymaga dalszych badań, które przede wszystkim pozwolą ocenić skuteczność terapii wspomaganej MDMA oraz jej długofalowe bezpieczeństwo.

Adres do korespondencji:
Kamil Kozera
Medical University of Silesia, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Chair of Psychiatry and Psychotherapy, Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy John Paul II Pediatric Centre in Sosnowiec Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Poland
email: kkozera@sum.edu.pl