2020 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 3

Edytorial

Edytorial

Janusz Rybakowski1
1. Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 173-176
Data publikacji: 19-11-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.10.003