2020 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Aripiprazol w wysokich dawkach – zastosowanie kliniczne

Andrzej Juryk1, Dominika Dudek1
1. Jagiellonian University Medical College, Department of Psychiatry
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 177-185
Data publikacji: 12-10-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.10.001
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, farmakoterapia, aripiprazol

Streszczenie

Aripiprazol jest lekiem przeciwpsychotycznym drugiej generacji, który ma podwójne działanie na receptory D2 – antagonistyczne i agonistyczne. Mimo że obecny jest na polskim rynku od kilkunastu lat, a od kilku w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, dla wielu lekarzy nie jest on lekiem pierwszego wyboru w wypadku pierwszego epizodu psychozy lub manii, zwłaszcza z towarzyszącym pobudzeniem psychomotorycznym. Bywa też niesłusznie uważany za lek, który może zaostrzać objawy psychotyczne lub zwiększać pobudzenie i ryzyko agresji. Jest za to częściej stosowany jako lek drugiego rzutu w przypadku wystąpienia zaburzeń metabolicznych lub hiperprolaktynemii, jak również w przypadku utrzymujących się objawów negatywnych. Wiele badań i metaanaliz sugeruje brak korzyści płynących ze stosowania dawek aripiprazolu powyżej 20 mg na dobę, jednak jego zarejestrowane dawkowanie sięga do 30 mg na dobę. Artykuł ma na celu przedstawić przegląd dostępnych danych i przypadków klinicznych dotyczących stosowania wyższych dawek, to znaczy powyżej 15 mg na dobę, które mogą być użyteczne między innymi w przypadku leczenia epizodów maniakalnych i niektórych przypadków schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Andrzej Juryk
Department of Psychiatry
Jagiellonian University Medical College
ul. Kopernika 21a, 31-034 Kraków
email: andrzej.juryk@uj.edu.pl