2020 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia psychotyczne jako działanie niepożądane stosowania lewetiracetamu lub odstawienia leków normotymicznych

Katarzyna Kurczych1, Agnieszka Makulska1, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1
1. Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 155–163
Data publikacji: 03-08-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.06.003
Słowa kluczowe: zaburzenia psychotyczne, kwas walproinowy, zaburzenia zachowania, lewetyracetam, niepokój, odstawienie leków stabilizujących nastrój

Streszczenie

U pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe (antiepileptic drugs, AED) stosunkowo często występują działania niepożądane w postaci zaburzeń psychotycznych i zaburzeń zachowania. Dotyczy to szczególnie pacjentów z już obecnymi zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie, jak również stosujących lewetiracetam (LEV). Ma to implikacje terapeutyczne, ponieważ często jedynym dostępnym sposobem postępowania jest odstawienie AED. Stosowanie AED o dodatkowym działaniu stabilizującym nastrój zmniejsza to ryzyko, jednak zbyt gwałtowne odstawienie takiego AED również może wywołać objawy psychotyczne.

Przedstawiamy przypadki czterech pacjentów przyjmujących LEV, u których wystąpiły zaburzenia psychiczne. U jednego z nich nastąpiło to po dołączeniu LEV do stosowanego leczenia, u kolejnych dwóch po odstawieniu leku normotymicznego oraz jednego, u którego obu modyfikacji dokonano jednocześnie.

Z naszych obserwacji wynika, że zaburzenia zachowania wywołane LEV są zależne od dawki i nie zawsze wymagają odstawienia leku. Takie działanie wydaje się uzasadnione ze względu na dobrą kontrolę napadów, którą zapewnia stosowanie LEV, a dołączenie leku normotymicznego zmniejsza działania niepożądane LEV.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Kurczych
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
email: kkurczych@ipin.edu.pl