2020 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Nowe dylematy psychofarmakoterapii związane z COVID-19 – opis przypadku

Jolanta Kucharska-Mazur1, Jędrzej Stańczak1, Jerzy Samochowiec1
1. Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University in Szczecin
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 149–153
Data publikacji: 02-09-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.06.004
Słowa kluczowe: leki przeciwpsycho­tyczne, chlorochina, SARS-CoV-2

Streszczenie

Wstęp. Obecna pandemia wywołana przez koronawirusa 2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2) powoduje konieczność podejmowania decyzji terapeutycznych dotyczących jednoczesnego stosowania psychofarmakologii i leków wspomagających eliminację wirusa, szczególnie chlorochiny.

Opis przypadku. U 36-letniej pacjentki, z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej, leczonej klozapiną, zuklopentiksolem i lamotryginą, rozpoznano infekcję SARS-CoV-2. Zgodnie z zaleceniami specjalisty chorób zakaźnych wprowadzono do leczenia azytromycynę i chlorochinę. Monitorowano morfologię, AST, ALT oraz EKG ze względu na potencjalne interakcje lekowe. Nie obserwowano zaburzeń monitorowanych parametrów. Uzyskano wyeliminowanie wirusa.

Komentarz. Przy odpowiednim monitorowaniu pacjenta i zachowaniu ostrożności z powodzeniem połączono leki przeciwpsychotyczne z chlorochiną i azytromycyną w krótkoterminowej terapii zmian zapalnych płuc wiązanych z infekcją SARS-CoV-2.

Adres do korespondencji:
dr hab., prof. PUM Jolanta Kucharska-Mazur
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Katedra i Klinika Psychiatrii
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
email: jola_kucharska@tlen.pl