2020 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 2

Edytorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (2), 91–94
Data publikacji: 09-09-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.08.004