2020 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 36, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia snu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Karolina Katarelos1, Agnieszka Piechal1,2, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1
1. 2nd Department of Neurology, Institute of Psychiatry and Neurology
2. Department of Experimental and Clinical Pharmacology, Medical University of Warsaw, Center for Preclinical Research and Technology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (1), 41–57
Data publikacji: 25-06-2020
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2020.05.001
Słowa kluczowe: rytm okołodobowy, stwardnienie rozsiane, zaburzenia snu, zespół niespokojnych nóg, obturacyjny bezdech senny

Streszczenie

Zaburzenia snu stanowią częsty problem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza. Mogą one towarzyszyć wielu schorzeniom psychicznym i somatycznym lub mieć charakter pierwotny. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń snu. Najczęściej mają one związek z zaburzeniem zasypiania i utrzymaniem ciągłości snu, a także z zaburzeniami bardziej złożonymi, jak np. parasomnie, zaburzenia oddychania i zaburzenia ruchowe związane ze snem. W poniższej pracy skoncentrowaliśmy się na zagadnieniu problemów ze snem u chorych na stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM). Pacjenci ci częściej niż zdrowe osoby w podobnym wieku skarżą się na zaburzenia snu, a zaburzenia te zwiększają się jeszcze wraz z postępem choroby i pojawianiem się innych dolegliwości. Obniżony nastrój, przewlekłe zmęczenie, ból oraz problemy z oddawaniem moczu w istotny sposób wpływają na jakość snu u chorych z SM. Nadmierna senność i kłopoty z zasypianiem nasilają natomiast uczucie zmęczenia (stanowiące duży problem) oraz upośledzają funkcje poznawcze. Dolegliwości związane ze snem bywają jednak często pomijane w czasie wizyt lekarskich – z uwagi na to, że na pierwszy plan wysuwają się inne objawy stwardnienia rozsianego, szczególnie te powodujące niepełnosprawność ruchową. W leczenie zaburzeń snu u chorych z SM wykorzystuje się podstawowe metody stosowane w populacji ogólnej. Ważna jest w ich wypadku także odpowiednia terapia modyfikująca przebieg choroby.

Adres do korespondencji:
Karolina Katarelos
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa