2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie: ECNP School of Neuropharmacology, 24–29 czerwca 2018, Oxford

Magdalena Flaga-Łuczkiewicz1
1. Centrum Terapii Dialog w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 305–310
Data publikacji: 04-02-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.02.001
Adres do korespondencji:
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
email: magdalena@drflaga-luczkiewicz.pl