2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z warsztatów ECNP dotyczących metod stosowanych w badaniach klinicznych, 7–9 listopada 2018, Barcelona, Hiszpania

Piotr S. Krawczyk1
1. Zakład Psychoonkologii, Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 323–327
Data publikacji: 11-01-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.02.003

Streszczenie

Artykuł jest sprawozdaniem z warsztatów dotyczących metod stosowanych w badaniach klinicznych organizowanych przez European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), które odbyły się między 7 a 9 listopada 2018 roku w Barcelonie. Przedstawiono tu program warsztatów i zarys treści poszczególnych wystąpień. Autor podjął staranie, by syntetycznie zaprezentować zagadnienia dotyczące metod wykorzystywanych w projektowaniu badań klinicznych, analizie opublikowanych wyników oraz tworzeniu publikacji naukowych, które były omawiane podczas warsztatów.

Adres do korespondencji:
Piotr S. Krawczyk
Zakład Psychoonkologii, Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, Poland
email: piotr.s.krawczyk@gmail.com