2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Niepożądane działania terapii wenlafaksyną i czynniki ryzyka ich wystąpienia

Justyna Suwała1, Marta Oleś1, Anna Wiela-Hojeńska1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 285–304
Data publikacji: 08-01-2019
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.01.003
Słowa kluczowe: wenlafaksyna, niepożądane działania, czynniki ryzyka

Streszczenie

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii stanowi istotny aspekt leczenia depresji, zwłaszcza że u 40–90% pacjentów występują niepożądane działania leków przeciwdepresyjnych. Artykuł omawia zagadnienia dotyczące optymalizacji stosowania wenlafaksyny z uwzględnieniem jej właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych, wskazań, niepożądanych działań oraz czynników ryzyka ich wystąpienia, takich jak choroby współtowarzyszące, polimorfizmy genetyczne czy interakcje z innymi lekami.

Adres do korespondencji:
mgr farm. Justyna Suwała
Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
email: justyna.suwala@student.umed.wroc.pl