2018 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (4), 247–248
DOI: https://doi.org/10.33450/fpn.2019.03.001