2018 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dotyczące leczenia epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających

Piotr Gałecki1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (3), 157–199
Data publikacji: 22-11-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.11.001
Słowa kluczowe: depresja, zaburzenia depresyjne nawracające, standardy leczenia
Adres do korespondencji:
Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, Łódź 91-229
tel. (42) 715-57-77; fax (42) 652-80-30
email: konsultant.krajowy.psychiatria@umed.lodz.pl