2018 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Samobójcze śmiertelne zatrucie lamotryginą – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Rafał Skowronek1, Małgorzata Korczyńska1, Joanna Kulikowska1, Joanna Nowicka1, Rafał Celiński2, Marek Krzystanek3
1. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Toxlab Laboratorium Toksykologiczne Spółka z o.o. w Katowicach
3. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (3), 231–238
Data publikacji: 16-11-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.10.001
Słowa kluczowe: samobójstwo, lamotrygina (LTG), normotymiki, metoda LC-MS

Streszczenie

W pracy przedstawiono pierwszy w Polsce przypadek udokumentowanego analitycznie, śmiertelnego, samobójczego zatrucia lamotryginą – nowoczesnym lekiem przeciwpadaczkowym i normotymikiem, o nie do końca poznanym mechanizmie działania, zbliżonym do „klasycznej” fenytoiny. Wykorzystano dostępną autorom dokumentację sądowo-lekarską oraz wyniki badań toksykologicznych zabezpieczonego materiału, przeprowadzonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dodatkowo omówiono metabolizm lamotryginy oraz najważniejsze interakcje lekowe. Zaprezentowany przypadek potwierdza możliwość wykorzystywania lamotryginy jako trucizny do celów samobójczych, zwłaszcza wśród pacjentów chorych psychicznie, którzy mają do niej ułatwiony dostęp. Metoda LC-MS umożliwia identyfikację i analizę ilościową lamotryginy w pośmiertnym materiale biologicznym.

Adres do korespondencji:
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, Poland
tel.: +48 32 208 84 37,
email: rafal-skowronek@wp.pl