2018 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Komentarz do zaleceń konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dotyczących leczenia depresji

Dominika Dudek1
1. Katedra Psychiatrii UJ CM, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (3), 201–208
Data publikacji: 23-11-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.11.003
Słowa kluczowe: depresja, farmakoterapia, standardy leczenia

Streszczenie

Z uwagi na duże rozpowszechnienie depresji oraz znaczne negatywne konsekwencje dla życia i zdrowia osób na nią cierpiących konieczne jest poszerzanie wiedzy na temat epidemiologii, obrazu klinicznego oraz leczenia tego schorzenia zarówno wśród specjalistów psychiatrów, jak i wśród lekarzy innych specjalności, w tym przede wszystkim lekarzy rodzinnych. Świadomość wagi zagadnienia była inspiracją opracowania w bieżącym roku na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej „Wytycznych postępowania w depresji u dorosłych dla lekarzy rodzinnych”. Grupa robocza zajmująca się opracowaniem Wytycznych pracowała pod przewodnictwem prof. Jerzego Samochowca, a w jej skład wchodzili eksperci w dziedzinie psychiatrii (Wiesław Cubała, Dominika Dudek, Janusz Heitzman, Jolanta Kucharska-Mazur, Sławomir Murawiec i Joanna Rymaszewska), specjalista medycyny rodzinnej (Agnieszka Jankowska-Zduńczyk), metodolog (Małgorzata Bała) i przedstawiciel organizacji pacjentów (Joanna Chatizow). Uwzględniono nie tylko dostępne dane z literatury i obowiązujących w świecie standardów leczenia, ale i specyfikę organizacji opieki zdrowotnej w Polsce i dostępność do rekomendowanych metod diagnostyki i leczenia.

Adres do korespondencji:
Katedra Psychiatrii UJ CM, Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Kopernika 21a, 31-138 Kraków, Poland
email: katarzyna.cyranka@gmail.com