2018 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 3

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (3), 153–155
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.11.004