2018 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 34, zeszyt 2

Edytorial

Edytorial

Katarzyna Chęcińska2, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Adamed Pharma
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018, 34 (2), 81–83
DOI: DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2018.09.001
Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Poland
email: janusz.rybakowski@gmail.com