2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z V Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 2–7 kwietnia 2017)

Anna Zielińska1, Piotr Niwiński2
1. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
2. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 251–261
Data publikacji: 23-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.005
Słowa kluczowe: Szkoła Neuropsychofarmaklogii Dzieci i Młodzieży ECNP

Streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień poruszanych podczas Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez ECNP w Wenecji w dniach 2–7.04.2017 roku. Wybitni profesorowie przedstawili aktualną wiedzą na temat neuropsychofarmakologii u dzieci i młodzieży.

Adres do korespondencji:
Anna Zielińska
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, Poland
email: ania.b.zielinska@gmail.com