2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Psylocybina – możliwości zastosowania terapeutycznego w wybranych zaburzeniach psychicznych i neurologicznych

Karolina Dydak1, Mariola Śliwińska-Mossoń2, Marzenna Bartoszewicz1, Halina Milnerowicz2
1. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2. Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 203–223
Data publikacji: 12-02-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.004
Słowa kluczowe: depresja, uzależnienia, psylocybina, klasterowe bóle głowy

Streszczenie

Psylocybina jest substancją psychoaktywną o niskiej toksyczności, zawartą w grzybach gatunku Psilocybe. Jest agonistą receptorów serotoninowych, przez co wpływa na działanie ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo psylocybina wykazuje działanie regulujące aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje, nastrój, pamięć i naukę. Celem pracy jest przedstawienie wyników najnowszych badań nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu depresji, uzależnień i klasterowych bólów głowy, pochodzących z różnych, niezależnych ośrodków badawczych. Wybrane artykuły naukowe stanowią jedynie część wszystkich opublikowanych wyników, pozwalają jednak na pokazanie, że psylocybina jest substancją o wciąż niewykorzystanym potencjale terapeutycznym. W doborze prac skupiono się na konkretnych schorzeniach, takich jak depresja lekooporna oraz objawy depresji u osób terminalnie chorych, uzależnienie od nikotyny i alkoholu oraz klasterowe bóle głowy, a także na tym, aby przedstawione wyniki były jak najnowsze i pochodziły z różnych, niezależnych ośrodków badawczych. Psylocybina jest substancją, która wymaga przeprowadzenia jeszcze wielu badań, na większych grupach pacjentów, aby móc w pełni potwierdzić jej terapeutyczne działanie, ocenić bezpieczeństwo stosowania i określić długoterminowe skutki działania na organizm. Niemniej jest to substancja, której warto poświęcić więcej naukowej uwagi, mimo kontrowersji, jakie może wzbudzać jako psychodysleptyk.

Adres do korespondencji:
Karolina Dydak
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Poland
phone: 505563559, email: karolina.dydak@op.pl