2017 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 3-4

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (3–4), 165–167
Data publikacji: 30-01-2018
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.12.009