2017 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 33, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Co w „trawie” piszczy? Wpływ marihuany na funkcje poznawcze

Alicja Anna Bińkowska1
1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Kłobuck
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2017, 33 (1), 41–52
Data publikacji: 03-07-2017
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.05.003
Słowa kluczowe: marihuana, THC, poznanie, pamięć, funkcje wykonawcze

Streszczenie

Marihuana jest jedną z najpopularniejszych na świecie, a tym samym najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych. W związku z tym szczególnie istotne wydaje się poznanie wpływu tej rośliny na myślenie i zachowanie człowieka. W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań nad wpływem zażywania marihuany na funkcjonowanie poznawcze. W konopiach indyjskich występuje ponad 100 różnych związków aktywnych zwanych kannabinoidami, z których najlepiej znane to tetrahydrokannabinol (Δ9-tetrahydrocannabinol, THC) oraz kannabidiol (cannabidiol, CDB). Działają one w zupełnie odmienny sposób, THC upośledza proces uczenia się, zwiększa lęk oraz wywołuje efekty zbliżone do psychozy, natomiast CBD wspiera proces uczenia się, działa antypsychotycznie i przeciwlękowo. Co więcej, CBD może niwelować negatywne działanie THC, stąd wpływ marihuany jest w dużym stopniu zależny od wzajemnej proporcji tych dwóch związków. Uważa się, że deficyty poznawcze spowodowane zażywaniem THC są funkcjonalnie powiązane z obszarami największego zagęszczenia receptorów CB1 w mózgu. Wyniki badań są stosunkowo zgodne, jeśli chodzi o negatywny wpływ THC na uczenie się i pamięć. Wiele danych sugeruje niewielkie deficyty w funkcjach wykonawczych związane z zażywaniem marihuany u regularnych palaczy. Wyniki badań podłużnych sugerują brak wpływu marihuany na poziom inteligencji, kiedy uwzględni się inne istotne czynniki, takie jak zażywanie nikotyny i alkoholu.

Adres do korespondencji:
Alicja Anna Bińkowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Andersa 17, 42-100 Kłobuck, Poland
email: abinkowska2@st.swps.edu.pl