2016 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Wpływ terapii litem na występowanie zmian opryszczkowych – opis przypadku

Agata Świerkosz1, Marcin Siwek2, Dominika Dudek2
1. Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2. Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (4), 255–261
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2017.02.003
Słowa kluczowe: lit, choroba afektywna dwubiegunowa, wirus opryszczki pospolitej

Wirusy opryszczki zwykłej (Herpes simplex viruses) to jedne z najbardziej rozpowszechnionych ludzkich patogenów. Szacuje się, że ponad 1/3 populacji światowej jest zakażona HSV. W Polsce przeciwciała swoiste dla HSV-1 ma ponad 89,9% populacji, częściej narażone są na niego kobiety. Przedstawiono opis przypadku pacjentki z rozpoznaną chorobą afektywną dwubiegunową, u której w trakcie terapii litem nastąpiła remisja zmian opryszczkowych, a po jego po odstawieniu doszło do kilku nawrotów opryszczki wargowej.