2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Sprawozdanie

Sprawozdanie z VIII Szkoły Neuropsychofarmakologii (ECNP), 26 czerwca – 1 lipca 2016, Oxford

Przemysław Sieracki1
1. Oddział Psychiatryczny SPS ZOZ Lębork
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 193–196
Data publikacji: 21-11-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.09.002
Słowa kluczowe: European College of Neuropsychopharmacology, letnia szkoła w Oxfordzie

Streszczenie

Szkoła Neuropsychofarmakologii została zorganizowana przez European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) w celu szerzenia wiedzy z zakresu neuropsychofarmakologii wśród młodych lekarzy i naukowców z całej Europy. Jest prowadzona przez europejskich ekspertów. Sprawozdanie ma na celu podsumowanie szkolenia, które odbyło się w terminie 26 czerwca – 1 lipca 2016 w Oksfordzie. W tekście prezentuję tematykę wykładów oraz wydarzenia, które towarzyszyły szkoleniu i najważniejsze wnioski.