2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Przeciwdepresyjne działanie iniekcji toksyny botulinowej

Marek Krzystanek1, Artur Pałasz3, Rafał Skowronek2, Roman Wojnar1, Ewa Martyniak1
1. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katowice
2. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Katowice
3. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Histologii i Embriologii, Zakład Histologii, Katowice
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 171–180
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.08.001

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczący nowej metody leczenia depresji – jednorazowej iniekcji botuliny w bruzdy okolicy gładzizny czoła. W artykule omówiono budowę i mechanizm działania botuliny, ryzyko i objawy zatrucia oraz zastosowania botuliny w medycynie. Szczegółowo przedstawiono pięć publikacji obejmujących jedną serię przypadków oraz cztery badania kliniczne z podawaniem botuliny A osobom chorującym na depresję. Wszystkie badania wskazują na istotny efekt przeciwdepresyjny iniekcji botuliny A wstrzykiwanej w okolicę gładzizny czoła. Jednorazowe wstrzyknięcie botuliny A w okolicę bruzd gładzizny czoła jest skutecznym i trwałym sposobem leczenia depresji.