2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Przeciwdepresyjne działanie iniekcji toksyny botulinowej

Marek Krzystanek1, Roman Wojnar1, Rafał Skowronek2, Ewa Martyniak1, Artur Pałasz3
1. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katowice
2. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Katowice
3. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Histologii i Embriologii, Zakład Histologii, Katowice
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 171–180
Data publikacji: 21-11-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.08.001
Słowa kluczowe: botulina A, depresja, leczenie depresji

Streszczenie

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczący nowej metody leczenia depresji – jednorazowej iniekcji botuliny w bruzdy okolicy gładzizny czoła. W artykule omówiono budowę i mechanizm działania botuliny, ryzyko i objawy zatrucia oraz zastosowania botuliny w medycynie. Szczegółowo przedstawiono pięć publikacji obejmujących jedną serię przypadków oraz cztery badania kliniczne z podawaniem botuliny A osobom chorującym na depresję. Wszystkie badania wskazują na istotny efekt przeciwdepresyjny iniekcji botuliny A wstrzykiwanej w okolicę gładzizny czoła. Jednorazowe wstrzyknięcie botuliny A w okolicę bruzd gładzizny czoła jest skutecznym i trwałym sposobem leczenia depresji.

Adres do korespondencji:
Marek Krzystanek
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice
phone: +48 32 205 92 60
email: krzystanekmarek@gmail.com