2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Miejsce aripiprazolu o przedłużonym działaniu w leczeniu schizofrenii; aspekty praktyczne

Marek Jarema1, Adam Wichniak1
1. Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatryczna
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 145–156
Data publikacji: 16-11-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.09.004
Słowa kluczowe: schizofrenia, leczenie farmakologiczne, aripiprazol, iniekcje o przedłużonym uwalnianiu

Jednym z ważniejszych warunków skuteczności farmakoterapii zaburzeń psychotycznych jest zapewnienie dobrej współpracy chorego w leczeniu. W związku z tym, że rozmiar braku lub niepełnej współpracy jest znaczący i może dotyczyć ponad połowy chorych, coraz częściej stosowaną formą leczenia w schizofrenii jest leczenie z użyciem leków w formie iniekcji o przedłużonym uwalnianiu (LAI). Celem artykułu jest podsumowanie badań wskazujących, w jaki sposób aripiprazol w formie LAI (ALAI) stwarza nowe perspektywy terapii psychoz oraz jak inicjować leczenie tym lekiem.