2016 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 3

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (3), 141–143
Data publikacji: 21-11-2016