2016 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 2

Sprawozdanie

Sprawozdanie ze Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 3–8 kwietnia 2016)

Ksymena Urbanek1
1. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (2), 129–132
Data publikacji: 15-08-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.07.002
Słowa kluczowe: Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP

Streszczenie

Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP jest organizowana w celu szerzenia wiedzy z zakresu Neuropsychofarmakologii wśród młodych lekarzy praktyków z całej Europy. Jest prowadzona przez wybitnych specjalistów będących autorytetami w danych dziedzinach.

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień poruszanych w trakcie Szkoły, która odbyła się w Wenecji w dniach 3–8 kwietnia 2016 r.

Adres do korespondencji:
Ksymena Urbanek
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Poland
phone: +48 502 392 855
email: xymurbanek@gmail.com