2016 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 32, zeszyt 2

Editorial

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016, 32 (2), 61–64
Data publikacji: 15-08-2016
DOI: http://dx.medra.org/10.17393/fpn.2016.07.003