2014 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3-4

Artykuł kazuistyczny

Zespół parkinsonowski jako działanie niepożądane kwasu walproinowego – przypadek kliniczny

Anna Małgorzata Jopowicz1, Iwona Kurkowska-Jastrzębska1
1. Institute of Psychiatry and Neurology, Second Department of Neurology
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 3–4, 199–205
Słowa kluczowe: leki przeciwpadaczkowe, padaczka, działania niepożądane, kwas walproinowy, zespół parkinsonowski

Streszczenie

Cel. Kwas walproinowy (valproic acid, VPA) od ponad 40 lat jest stosowany w leczeniu padaczki oraz jako lek stabilizujący w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Bardzo rzadko powoduje objawy zespołu parkinsonowskiego, którego mechanizm nie jest do końca poznany.
Przypadek. Prezentujemy przypadek 76-letniego mężczyzny z padaczką objawową leczoną VPA, u którego w ciągu 2 dni po zwiększeniu dawki VPA rozwinął się zespół pozapiramidowy pod postacią bradykinezji i wzmożonego napięcia mięśniowego w kończynach górnych i dolnych. Badanie CT mózgu wykluczyło zmiany niedokrwienne i krwotoczne; poziom VPA był w zakresie wartości referencyjnych. Zmniejszenie dawki VPA spowodowało natychmiastową poprawę – w postaci lepszego kontaktu z chorym i poprawy chodu. W ciągu następnych 3 miesięcy objawy ustąpiły całkowicie.
Komentarz. U chorych leczonych VPA, u których w trakcie terapii pojawi się zespół parkinsonowski, należy zawsze rozważyć działanie niepożądane leku. Zespół może wystąpić nagle lub stopniowo, na początku lub po wielu miesiącach leczenia. Odstawienie leku powoduje zwykle zmniejszenie lub całkowite ustąpienie objawów.

Adres do korespondencji:
Anna M. Jopowicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
II Klinika Neurologiczna
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Poland
e-mail: annajopowicz@gmail.com
phone: +48 606 209 705